PROFESJONALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

O nas

Jesteśmy doświadczonym zespołem w kompleksowej obsłudze zamówień publicznych zarówno po stronie Zamawiających jak i Wykonawców.

Zrealizujemy i przejmiemy za Was wszystkie obowiązki związane z organizacją postępowania o udzielnie zamówienia lub ubiegania się o udzielnie zamówienia działając w najlepszym interesie Twojej Firmy oraz Instytucji.

Udzielimy porad dotyczących sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

Oferujemy pomoc Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego. Przeanalizujemy zapisy SWZ i doradzimy jak przygotować ofertę. Pomożemy wypełnić JEDZ oraz odpowiedzieć na pytania zadane przez Zamawiającego.

Wyjaśnimy przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych budzące wątpliwości u Zamawiających i Wykonawców

Pomożemy Ci przeanalizować dokumentacje konkurencji w celu przygotowania się do uczestnictwa w posteowaniach odwoławczych.

Będziemy Cię reprezentować przed KIO

Nasz zespół

Mec. Maciej FOLBORSKI

W tym miejscu mogłyby być nasze zdjęcia, jednak naszym atutem jest wiedza i doświadczenie.

mgr. inż. Roman SZOTT

W tym miejscu mogłyby być nasze zdjęcia, jednak naszym atutem jest wiedza i doświadczenie.

OSOBA

W tym miejscu mogłyby być nasze zdjęcia, jednak naszym atutem jest wiedza i doświadczenie.

OSOBA

W tym miejscu mogłyby być nasze zdjęcia, jednak naszym atutem jest wiedza i doświadczenie.

Nasze osiągnięcia

Przykladowy tekst lorem ipsum sim anet Przykladowy tekst lorem ipsum sim anet Przykladowy tekst lorem ipsum sim anet Przykladowy tekst lorem ipsum sim anet

Współpracujemy z