PZP Profesjonalne Zamówienia Publiczne

Wiedza i Doświadczenie, Praktyka i Skuteczność, Terminowość i Jakość, Najwyższe standardy.

„Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia”

Antoine de Saint-Exupéry

OBSŁUGA PRAWNA

Dowiedz się więcej na temat obsługi prawnej w naszej firmie

KONTAKT

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jeszcze więcej! Skorzystaj z formularza kontaktowego

PROFESJONALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kompleksowa obsługa Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJCY

• Przygotowywanie dokumentów wewnętrznych zamawiającego: regulaminów, procedur; wzorów; zarządzeń, decyzji itp.
• Pomoc przy sporządzaniu ogłoszeń, zaproszeń, zawiadomień wezwań informacji, Specyfikacji Warunków Zamówienia Odpowiedzi na pytania, itd;
• Rozwiązywanie problemów Zamawiających w trakcie postępowania, po jego zakończeniu i na etapie realizacji umowy;
• Ocena poprawności składanych w postępowaniach dokumentów przez Wykonawców ubiegających o udzielnie zamówienia;
• Pisanie opinii;
• Reprezentacja w postępowaniach odwoławczych przed KIO i Sądami;

WYKONAWCY

• Rozwiązywanie problemów Wykonawców w trakcie postępowania, po jego zakończeniu i na etapie realizacji umowy;
• Pomoc przy sporządzaniu treści wniosków, ofert, odwołań;
• Wsparcie podczas przygotowania się Wykonawcy do postępowań odwoławczych przed KIO
• analizy i ocena wniosków, ofert i innych dokumentów składanych przez „Konkurencję” w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
• Pisanie opinii;
• Reprezentacja w postępowaniach odwoławczych przed KIO i Sadami;Obsługa prawna przedsiębiorców

osób fizycznych i osób prawnych
(spółek prawa handlowego)

• Pomoc przy formowaniu, modyfikacji i rozwiązywaniu prowadzenia działalności (prowadzonych na podstawie wpisów w CEiDG i KRS);
• Sporządzanie opinii prawnych;
• Reprezentacja w postępowaniach cywilnych i administracyjnych;
• Kompleksowa obsługa prawna prowadzenia działalności gospodarczej (opiniowanie umów, negocjacje, interpretacje, procedury wewnętrzne, windykacja należności);

SZKOLENIA

• Zamówienia Publiczne;

- Zamawiający
- Wykonawcy

• Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa;
• RODO;
• BHP

FORUM

Masz problem, pytanie, Spostrzeżenia, Szukasz pomocy? Podziel się wiedzą NAPISZ DO NAS Odpowiemy w możliwie najszybszym terminie.


BAZA WIEDZY

• Artykuły,
• Webinaria,
• Prezentacje
• Opnie
• Publikacje
• Wzory dokumentów
• Komentarze praktyczne


Nasze usługi kierujemy do

Przejmiemy wszystkie obowiązki związane z organizacją przetargu

działając w najlepszym interesie Twojej Firmy oraz Instytucji